Slobodan Tomovic

Dr. Slobodan Tomović

***

Moj filozofski kredo u pogledu sagledavanja suštine svjetskoga bića i njegovih pojavnih oblika sastoji se od 6 originalnih hipoteza. Svaku hipotezu obrazložio sam u okviru jedne do tri posebne knjige i studije. Njima pridružujem minimum 3.000 vrijednosnih sudova koji zajednički sa hipotezama obrazuju jedinstvenu strukturu rasudnosti.

Moje hipoteze:

*** I Cjelokupni svemirski sistem usled svoje ekstremne disperziranosti isključuje postojanje drugih civilizacija osim ove na Zemlji.

*** II Sve živo u svijetu i na svim nivoima potiče od samo jednog specifičnog arhetipa na koga upućuje jedinstvo celularne građe svih vrsta.

*** III Ne postoji spontani razvitak živog svijeta već je isti projektovan umom vječnoga boga za sve naredne organske serije.

*** IV Vrijeme i prostor po sebi ne postoje kao zasebni činioci već predstavljaju naš pojmovnik za praćenje energetskih tokova svemirskog porijekla u sukcesivnom i simultanom smislu.

*** V Cjelokupna istorija ljudske rase predstavlja obrazac za vlastito ukinuće kad se stvore uslovi za globalnu planetarnu zajednicu.

*** VI Problem super-istinitosti istine svega postojećeg ukazuje na strogu međuzavisnost znanja i vjerovanja.

Vjerujem u realnost svojih za sada smjelih i spornih hipoteza i njihovu teorijsku dokazivost kad se steknu uslovi.

Filosofsko bogoslovski spisi (Knjiga izdata CID-a, 2004) u kojoj se obrazlažu, u šest zasebnih knjiga, gore navedene hipoteze.

www.000webhost.com