Djela

Knjige sa originalnim filozofsko-prirodno-naučnim hipotezama

 1. Sami smo u svemiru; Beograd, Partizanska knjiga 1980.   (Autor izlaže hipotezu da je organizovani živi svijet usamljena pojava u svemiru)
 1. Bog je stvorio život; Nikšić, Unireks 1993.     (Autor je zastupnik kreacionističke hipoteze i samo prividne evolucije)
 1. Filozofija vremena; Cetinje, Obod 1997.   (Autor zastupa hipotezu da je vrijeme pojmovno određenje bezvremenog energetskog toka)

Knjige esejističko-literarnog karaktera

 1. Junak apsurda; Titograd, Pobjeda 1980.
 2. Kafka – vizionar svjetskog poretka; Podgorica, Kulturno-prosvetna  zajednica 1999.
 3. Likovi antihrista u literaturi Dostojevskog; Andrijevica, Stupovi 1997.
 4. Moguća stvarnost; Titograd, Pobjeda 1987.

Knjige filozofsko-bogoslovskog karaktera

 1. Hristos moja istina; Podgorica, Oktoih 1998.
 2. Filozofija otkrovenja; Podgorica, Pobjeda 1996.
 3. O besmrtnosti duše; Podgorica, Oktoih 2003.
 4. Filozofsko-bogoslovski spisi; Podgorica, CID 2001.

Knjige filozofsko-istorijskog karaktera

 1. Kraj istorije; Podgorica, Oktoih 1999. (Analitika pretpostavljenog novog svjetskog poretka)
 2. Novi Adam; Podgorica, Oktoih 2005.   (Autorova futuristička vizija zajedničkog života ljudi)

Knjige filozofsko-etičkog karaktera

 1. Pravo i pravda; Podgorica, Kulturno-prosvetna zajednica 2000.
 2. Esej o čojstvu; Titograd, Pobjeda 1978.
 3. Moralna tradicija Crnogoraca; Podgorica, CID 2005.
 4. Mojih 1000 odgovora na filozofska pitanja

Knjige teorijsko-saznajnog karaktera

 1. Osnovi teorije saznanja i logike; Nikšić, Unireks 1982.
 2. Istina o istini; Podgorica, Oktoih 2000.
 3. Imanuel Kant; Podgorica, Pobjeda 1997.

Posebna izdanja

 1. Slovo u vremenu; Podgorica, Oktoih 1996.
 2. Kauzalno poreklo suprotnih prava u prirodi; Beograd, Prosveta 1954.
 3. Kroz svijet ideja; Andrijevica, Komovi 2005. (2417 ličnih impresija)
 1. Moja filozofija; Podgorica, Oktoih 2006.

(Intelektualna autobiografija)

Knjige monografskog karaktera

 1. Vojvoda Miljan Vukov; Andrijevica, Stupovi 1999.
 2. Vojvoda Gavro Vuković; Andrijevica, Stupovi 1998.
 3. Vojvoda Marko Miljanov; Andrijevica, Stupovi 1999.

Knjige na temu Njegošologije

 1. Integralni komentar Luče mikrokozma; Cetinje, Obod 1981.
 2. Integralni komentar Šćepana Malog; Beograd, Kultura 1990.
 3. Integralni komentar Gorskog vijenca; Nikšić, Unireks 1985.
 4. Njegoševa Luča; Titograd, Grafički zavod 1971. (studija)
 5. Njegoševa filozofija prirode; Cetinje, Obod 1975.
 6. Vječna zublja Njegoševa; Beograd, Slovo ljubve 1973.
 7. Integralni filozofsko-bogoslovski pojmovnik Njegoševog djela;

Pobjeda, Podgorica 1995.

Drame

 1. Satana protiv Boga
 2. Velika revolucija
 3. Pilatov povratak
 4. Sveti Jovan Krstitelj
 5. Sudije
 6. Prethodnica Uljanova
 7. Mit o velikom bratu
 8. Josifova braća
 9. Praznina
 10. Trauma
 11. Šćepan I
 12. Sizif
 13. Sokrat i majstor
 14. Neron – car i pjesnik
 15. Njegoševa potonja ura
 16. Kralj Nikola
 17. Protokol
 18. Drame i epigrami
 19. Kula Marnića (predlog za filmski scenario)

Drame su najprije objavljene pojedinačno kao posebne knjige, ali i integralno; Kulturno-prosvetna zajednica, Podgorica 1998.

Dio drama je izvođen u više profesionalnih i amaterskih pozorišta.

Glavni i odgovorni je urednik izdanja i pisac predgovora

 1. Memoari Vojvode Gavra Vukovića
 2. Petrovići pisci, duhovnici i vladari
 3. Djela Nikole I Petrovića
 4. Enciklopedija “Njegoš”
 5. Memoari đenerala Radomira Vešovića

Prevodi knjiga na engleski jezik

 1. Potonja Njegoševa ura
 2. Satana protiv Boga
 3. Integralni komentar “Gorskog vijenca”
 4. Integralni komentar “Luče mikrokozma”
 5. Integralni komentar “Šćepana Malog”
 6. Encyclopedia Njegoš. Uz druge autore enciklopedija je pretežno djelo glavnog urednika S. Tomovića

Knjige pripremljene za objavljivanje

 1. Autobiografski zapis

Autorova intelektualna biografija objavljena je u knjizi “Moja filozofija”, Podgorica, Oktoih 2006. godine.

www.000webhost.com